Volver a noticias

Acto Presentación Guía de Produtos Alimentarios de Excelencia da Reserva de Biosfera

19/1/2022

Este vindeiro venres día 3 de decembro, ás 12.00 horas no Salón de Actos do Castelo de Santa Cruz (Oleiros), sede do CEIDA.

Terá lugar a presentación da G U Í A  D E P R O D U T OS  A L I M E N T A R I O S  D E  E X C E L E N C I A  D A  R E S E R V A  D E  B I O S F E R A .

Ao finalizar o acto, haberá unha degustación.

Tarxeta convite + programa (2) Tarxeta convite xeral (4)