Medida Leader
Marca de calidade
Ecoturismo
Educación e divulgación
Proxectos
Avaliación ambiental de proxectos

MEDIDA LEADER

O LEADER é o conxunto de medidas do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020 que se executa baixo metodoloxía LEADER. Esta metodoloxía está a ser impulsada pola Unión Europea desde 1991 para descentralizar as políticas de desenvolvemento rural, de maneira que o territorio rural deixe de ser un simple destinatario destas políticas para converterse en protagonista do seu propio desenvolvemento.
Que máis facemos?