ECOTURISMO

Accede a la web de ecoturismo

A Asociación de EcoTurismo da Reserva de Biosfera

O 29 de outubro de 2019, constitúese a Asociación de Ecoturismo da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Sendo os fins desta asociación os que se enumeran a continuación:

Fomento dun modelo de turismo respectuoso nun territorio declarado pola UNESCO como Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”, tendo especial preferencia polo modelo de ecoturismo.
Vertebrar ao sector turístico e constituír un foro de debate continuo sobre as diferentes problemáticas do sector.
Potenciar, revalorizar e preservar os recursos turísticos da zona, con especial adicación aos ligados coa natureza.
Conseguir articular unha dinámica de participación que facilite o desenvolvemento dun modelo de ecoturismo no territorio.
A promoción e mellora das condicións dos produtos turísticos, así como a súa calidade.
Potenciar, revalorizar e preservar os recursos naturais e culturais, en especial recuperando os camiños históricos e os itinerarios xacobeos do Camiños de Santiago.
Promover a Reserva de Biosfera, e a filosofía Slow Food coma Comunidade Slow Food Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”, dentro do ámbito xeográfico que compoña a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
A súa dirección de correo electrónico é a seguinte: restaurantesdabiosfera@gmail.com
Que máis facemos?