ECOTURISMO

Accede a la web de ecoturismo

Medidas para a redución de riscos hixiénico-sanitarios fronte á COVID-19 no Turismo

O Comité de Técnicos constituído polo Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) en colaboración co Comité de Técnicos de ANETA (Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo) e outras entidades de ámbito nacional de turismo activo e ecoturismo, elaboraron manuais hixiénicos sanitarios fronte á COVID19.

O turismo configúrase como a principal industria no noso país, con todo, o actual contexto COVID19 obriga a establecer protocolos para que a reapertura das instalacións non aumente o risco de contaxio comunitario, así como a establecer as medidas de protección necesarias para as persoas traballadoras neste sector. Por este motivo, a Secretaría de Estado de Turismo acordou coas Comunidades Autónomas coordinar un protocolo sanitario único fronte ao COVID-19 para preparar a reapertura do sector turístico conforme suavícense as medidas de confinamento.

Para a elaboración deste protocolo homoxéneo que recolle os requisitos de cada subsector ou actividade turística, contouse co Instituto para a Calidade Turística Española, que desenvolveu está ferramenta para axudar ao sector do turismo activo e ecoturismo a identificar e analizar os riscos no desenvolvemento da súa actividade, así como a implementar as mellores prácticas no servizo, nas súas instalacións e co seu persoal para facer fronte ao virus.

Os manuais son sobre:
Que máis facemos?