EDUCACIÓN E DIVULGACIÓN

Especie do Ano

O Grupo Naturalista Hábitat, o GDR As Mariñas-Betanzos e a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (RB MCeTM), promoven desde o ano 2014 a iniciativa “Especie do Ano”, que consiste en nomear cada ano unha especie presente na Reserva de Biosfera para dala a coñecer e saber un pouco máis sobre ela.

Os obxectivos das Reservas da Biosfera son, entre outros, conservar os seus valores naturais, e unha das iniciativas plantexadas para este fin é a declaración dunha especie animal ou vexetal como “especie do ano”, para afondar no seu coñecemento. Ata o ano 2020 foron as seguintes: Gato bravo, Saramaganta, Vacaloura, Fento de botón, Moucho, Mexilón de río, Lontra, Píntega, Señoriña dos brañais e Musgo luminoso.

Gato bravo (Felis silvestris)
Saramaganta (Chioglossa lusitanica)
Vacaloura (Lucanos cervus)
Fento do botón (Woodwardia radicans)
Moucho (Athene noctua)
Náiade de río (Margaritifera margaritifera)
Lontra (Lutra lutra)
Píntega (Salamandra Salamandra)
Píntega (Salamandra Salamandra)
Señoriña dos brañais (Euphydryas aurinia)
Señoriña dos brañais (Euphydryas aurinia)
Musgo luminoso (Schistostega pennata)
Musgo luminoso (Schistostega pennata)
Máis información: https://gnhabitat.org/especies-do-ano/
Que máis facemos?