EDUCACIÓN E DIVULGACIÓN

VOLUNTARIADO

A Asociación Mariñas-Betanzos, entidade xestora da Reserva de Biosfera” Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” (MCeTM), está inscrita no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia e o seu Programa de Voluntariado está dirixido a todas as persoas interesadas no desenvolvemento rural e as accións de mellora ambiental na Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”.

NÚMERO DE REXISTRO DA ENTIDADE EN ACCIÓN VOLUNTARIAFORMULARIO DE INSCRICIÓN
Que máis facemos?