Medida Leader
Marca de calidade
Ecoturismo
Educación e divulgación
Proxectos
Avaliación ambiental de proxectos

MEDIDA LEADER

Programa Leader 2007-2013

Coa contratación do equipo técnico en abril do ano 2009, ponse en marcha o programa Leader (2007 – 2013), presentándose ata o 31 de decembro de 2013 un total de 149 solicitudes de axuda.

Con todos os proxectos aprobados, mobilizáronse un total de 8.183.275,98 €, sendo o investimento privado mobilizado de 5.725.154,88 €.

Os proxectos subvencionados por medidas foron: dez na medida 411 e a axuda mobilizada 500.417,36€; da medida 412 foron dous expedientes cunha axuda mobilizada de 59.503,98 € e da medida 413 foron trinta proxectos cunha axuda repartida entre os proxectos de 1.898.199,75€.

Proxectos que se desenvolveron baixo o Programa
Que máis facemos?