PROXECTOS COOPERACIÓN

A Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo traballa en proxectos relacionados con diferentes ámbitos: sustentabilidade do medio rural, medio ambiente, ecoturismo ou innovación.
MEDIO AMBIENTE

Actuacións de conservación, desenvolvemento sostible e apoio loxístico da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (2022-2023)

ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se aproban as bases e a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para actuacións por parte dos órganos de xestión das reservas da biosfera de Galicia con cargo ao Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento MT724C).

O obxecto desta Orde é o de establecer as bases reguladoras e a convocatoria para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento administrativo MT724C) da concesión de axudas de acordo co anexo IV de criterios obxectivos de distribución territorial e bases reguladoras para o financiamento de actuacións en Reservas da Biosfera con cargo ao Plan de recuperación, transformación e resiliencia do Acordo do 9 de xullo de 2021, da Conferencia Sectorial de MedioAmbiente, polo que se aproban os criterios de repartición e a distribución territorial de créditos relativos ao compoñente 4 de conservación e restauración de ecosistemas e a súa biodiversidade.

A súa finalidade é promover a conservación e a mellora da biodiversidade e dos recursos naturais, o fomento do desenvolvemento sustentable e a mellora do patrimonio cultural nas Reservas da Biosfera de Galicia.

Como entidades beneficiarias destas axudas contémplanse aos Órganos Xestores da Reservas de Biosfera de Galicia, as cales serán dedicadas a actuacións que estean incluídas especificamente ou ben sexan coherentes co Plan de Acción da Reserva de Biosfera.

De acordo coas directrices establecidas na Conferencia de Sevilla (1995),aprobadas por Resolución 28 C/2.4 da Conferencia Xeral da UNESCO, e o artigo 3do Marco Estatutario, os territorios declarados como Reserva de Biosfera deben contribuír á consecución de tres obxectivos básicos:

>     Conservación das paisaxes, ecosistemas, especies e diversidade xenética.

>     Desenvolvemento económico e humano sostible.

>     Coñecemento científico e apoio loxístico, prestando atención a proxectos de demostración,de educación e capacitación sobre o medio ambiente e de investigación e observación permanente en relación con cuestións locais, rexionais, nacionais e mundiais de conservación e desenvolvemento sostible.

Coa proposta e desenvolvemento do proxecto “Actuacións de conservación, desenvolvemento sostible e apoio loxístico da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (2022-2023)”, preténdese promover a conservación e restauración dos ecosistemas e da súa biodiversidade, impulsar o desenvolvemento sustentable e mellorar o patrimonio cultural da Reserva deBiosfera.

Os obxectivos específicos son:

>     Estudar os valores ambientais da Reserva de Biosfera.

>     Analizar os problemas de conservación dos espazos.

>     Manter os ecosistemas de importancia ambiental nun estado de conservación favorable e fomentara súa funcionalidade.

>     Restaurar ecosistemas degradados.

>     Conservar e mellorar a paisaxe.

>     Mellorar a conectividade e fomentar a infraestrutura verde.

>     Mellorar as infraestruturas de uso público.

>     Formar e divulgar sobre os valores ambientais da Reserva de Biosfera.

>     Impulsar o desenvolvemento de actividades sustentables e respectuosas coa natureza.

>     Mellorar e poñer en valor o patrimonio cultural.

Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020

Convenio 2022 coa Axencia de Turismo de Galicia para a execución de actividades de promoción turística no xeodestino As Mariñas

Convenio coas Cátedras Hijos de Rivera-UDC e EMALCSA-UDC

Fondos propios Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

∙       Recuperación ambiental e paisaxística con plantación de frondosas e charcas de biodiversidade en parcela do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

∙       Seguimento de flora, fauna e problemas ambientais nas áreas restauradas polo proxecto LIFE Fluvial

∙       Retirada de especies exóticas invasoras con voluntariado na ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre

∙       Retirada de especies exóticas invasoras con voluntariado na ZEC Betanzos-Mandeo

∙       Actuacións de control do cangrexo americano (Procambarus clarkii). Monitorización do seu impacto no Encorode Abegondo-Cecebre

∙       Estudo para a mellora da conectividade litoral da Ría de Betanzos

∙       Instalación e seguimento de refuxios de fauna útil en empresas agroalimentarias

∙       Estudos de biodiversidade e impactos dos parques eólicos na Reserva de Biosfera

∙       Apoio e seguimento ás empresas do territorio adheridas ao distintivo de calidade da Reserva de Biosfera

∙       Redeseño do procedemento de control e certificación de empresas agroalimentarias da marca Reserva de Biosfera, mediante metodoloxía cuantificada e dixitalizada

∙       Mellora das capacidade dos axentes locais relacionadas coas especies naturais do territorio. Especie do ano 2022 e2023

∙       Mellora das capacidade dos axentes locais relacionadas coas especies naturais do territorio. Curso de Ornitoloxía e Maratón Ornitolóxica 2022 e 2023

∙       Participación da Reserva de Biosfera na Feira de Ciencia Open Science Cambre 2022 e 2023

∙       Actividades de Educación Ambiental en Centros Escolares

∙       Plan de Xestión da Reserva de Biosfera2023-2032

∙       Plan de Uso Público da Reserva deBiosfera

∙       Acondicionamento exterior do Centro recepción de visitantes da Reserva de Biosfera

∙       Acondicionamento tematizado do observatorio de aves de Crendes no Encoro de Abegondo-Cecebre

∙       Sinalización da Ruta de Ecoturismo Cervexeiro

∙       Sinalización da Ruta do Río Pelamios

∙       Sinalización da Ruta Agroalimentaria da Reserva de Biosfera

∙       Mellora da sinalización das entradas por estrada á Reserva de Biosfera

∙       Audiovisuais divulgativos das actuacións

∙       Difusión en prensa e redes sociais das actuacións

 
Que máis facemos?